Beton Architektoniczny. Czym jest z czego składa się beton architektoniczny i jakie są jego właściwości
Porady

Beton Architektoniczny. Czym jest z czego składa się beton architektoniczny i jakie są jego właściwości?

Beton Architektoniczny to coraz powszechniej stosowany sposób na dekoracyjne wykończenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych w nowoczesnym budownictwie. Beton jako kompozyt surowców naturalnych, posiada swoje unikalne cechy, które sprawiają, że każda jego faktura jest unikalna. Może występować w wielu szlachetnie uzyskiwanych barwach i formach wykończenia. Beton do tej pory kojarzony z „megalomanią”, stosowany przez nielicznych inwestorów, jako materiał wykończeniowy dla pomieszczeń mieszkalnych, teraz coraz częściej jest goszczony na salonach. Jego naturalność, surowa faktura, minimalistyczna forma sprawiają, że stanowi idealne wykończenie przestrzeni minimalistycznych, nowoczesnych czy industrialnych. Może podkreślać ogólną stylistykę pomieszczeń, lub stanowić przełamanie nowoczesnością dla pozostałych stylów architektury.

Czym jest Beton Architektoniczny?

Beton to kompozyt powstały ze zmieszania z wodą spoiwa (cementu) i wypełniacza (kruszywa), ewentualnych domieszek nadających pożądane właściwości i wody.

Beton architektoniczny nie rożni się praktycznie w żaden sposób od „zwykłego” betonu konstrukcyjnego. W odróżnieniu jednak od niego obok funkcji konstrukcyjnej, pełni dodatkowo bardzo ważną funkcje dekoracyjną. Powierzchnie z betonu architektonicznego nie są w żaden sposób zakryte, wręcz przeciwnie, to one stanowią główny element dekoracyjny. Z tego też tytułu, od betonu architektonicznego wymaga się określonych właściwości wizualnych. Aby osiągnąć te efekty, modyfikuje się bardzo mocno skład mieszanki betonowej. Beton architektoniczny może występować w wielu kolorach, formach i fakturach wykończenia. Aby osiągnąć zamierzone rezultaty dodaje się do tradycyjnego betonu szereg plastyfikatorów i wypełniaczy.

Z czego składa się Beton Architektoniczny

Podstawowym składnikiem betonu architektonicznego jest obok wody oczywiście cement i kruszywo.

Cement wykorzystywany do produkcji betonu architektonicznego powinien charakteryzować się wysoką wytrzymałością. Ten parametr powinien być wyższy niż standardowo wykorzystywany w produkcji betonu konstrukcyjnego. Przyjęto, że cement używany do produkcji betonu architektonicznego powinien charakteryzować się wytrzymałością od 35 do 52 MPa. Dodatkowo cement powinien charakteryzować się niską zawartością minerałów mogących wywoływać tzw. Wykwity wapienne.

Kruszywo stosowane do produkcji betonu architektonicznego powinno charakteryzować się większą wytrzymałością niż sam beton. Idealne w stosowaniu jako kruszywo, są mielone granity, które dodatkowo wzmacniają strukturę betonu. Kruszywo wykorzystywane w betonie architektonicznym powinno wykazywać się małą reaktywnością w reakcji alkalia-kruszywo, aby nie występowało zjawisko tzw. korozji betonu.

Plastyfikatory i dodatki do betonu

Chemia budowlana obejmuje kilka podstawowych typów plastyfikatorów. W zależności od potrzeb, stanowią one jeden z głównych dodatków do zaprawy betonowej, w przypadku betonu architektonicznego.

Ze względu na zdolność do wywołania zamierzonego celu, w rozumieniu jednego, głównego działania, wyróżnia się plastyfikatory:

 • ograniczające ilość wody (uplastyczniające, plastyfikatory), dzięki tego rodzaju plastyfikatorom, ilość wody w mieszance może szostać zredukowana od 2 do 5%, przy zachowaniu tej samej konsystencji. W efekcie osiąga się uplastycznienie mieszanki. Najczęściej stosowanymi plastyfikatorami są sole kwasów lignosulfonowych, rzadziej hydroksykarboksylowych;
 • mocno ograniczające ilość wody (upłynniające, superplastyfikatory), redukują ilość wody użytej do mieszanki od 12 do 40 %. Ich zadaniem jest upłynnienie mieszanki, najczęściej przez zastosowanie żywic: melaminowej, akrylowej, naftalenowej i formaldehydowej. Dzięki wprowadzeniu superplastyfikatorów, osiągnięto poziom nowej generacji betonów o bardzo wysokiej wytrzymałości i właściwościach samozagęszczalnych.;
 • plastyfikatory napowietrzające, które wprowadzają podczas mieszania zaprawy małe pęcherzyki powietrza w strukturę betonu. Ich obecność w betonie zwiększa jego właściwości mrozoodporne. Taki beton znajduje zastosowanie zwłaszcza w budowlach hydrotechnicznych oraz w wykonywaniu nawierzchni drogowych i lotniskowych, a także przy wykonywaniu betonu w okresie zimowym. Jako domieszki napowietrzające stosowane są zwykle sole kwasów organicznych. Warto dodać, że dozowanie domieszki napowietrzającej wymaga wiele uwagi, bowiem każda zmiana ilości wprowadzonego powietrza bardzo istotnie wpływa na właściwości betonu;
 • przyspieszające wiązanie i twardnienie, wśród których wyróżnia się preparaty wywołujące prawie natychmiastowe wiązanie betonu, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu jego właściwości , oraz preparaty, skracają czas schnięcia i przyspieszają proces twardnienia, nie obniżając przy tym właściwości betonu. Do plastyfikatorów tego rodzaju zalicza się substancje nieorganiczne (chlorki, sole sodu i potasu, azotki, azotany, azotyny, fluorki i gliniany) i organiczne (mrówczany wapnia i sodu, trietanoloamina, trisizopropanoloamina). Plastyfikatory tego rodzaju znajdują zastosowanie przy betonowaniu w niskich temperaturach, do produkcji prefabrykatów betonowych lub przy betonowaniu natryskowym. Domieszki przyspieszające wiązanie stosowane są do małych ilości zapraw i betonów przy tamponowaniu rys i otworów w wypadku przeciekania wody;
 • opóźniające wiązanie, których zadaniem jest dłuższe utrzymanie ciekłości mieszanki betonowej. Tego rodzaju domieszki opóźniające wiązanie stosowane są m.in. w przypadku betonowania w wysokich temperaturach, kiedy zachodzi potrzeba właściwego powiązania ze sobą układanego warstwami betonu lub by umożliwić przeprowadzenie rewibracji;
 • Plastyfikatory uszczelniające, których zadaniem jest uszczelnienie wodoszczelne betonu i poprawienie jego ochrony przed działaniem związków chemicznych. Dodatek mieszanki uszczelniającej pozwala na zmniejszenie absorpcji kapilarnej stwardniałego betonu, wpływa na poprawę wodoszczelności i zmniejszenie nasiąkliwości, a w szczególności zwiększenie trwałości betonu. Istota działania mieszanek uszczelniających polega na blokowaniu porów kapilarnych;
 • modyfikujące lepkość mieszanki betonowej, które stosuje się zwykle w celu wyeliminowania segregacji, zwłaszcza w przypadku mieszanek samozagęszczalnych. Ich zastosowanie zwiększa lepkość mieszanki, nie powodując przy tym istotnych zmian konsystencji.

Betony architektoniczne już po etapie produkcji i schnięcia mogą podlegać dodatkowej impregnacji. Impregnaty do betonu architektonicznego powinny być oparte na rozpuszczalnikach, a ich substancją aktywną powinny być związki krzemoorganiczne, o strukturze monomerów, aby zapewnić oddychanie powierzchniom wykonanym z betonu architektonicznego.

Impregnat do betonu architektonicznego spowalnia brudzenie się, nadaje betonowi właściwości hydrofobowe i zwiększa jego właściwości mrozoodporne. Impregnaty do Betonu architektonicznego i wszelkich innych powierzchni można znaleźć na stronie CentrumImpregnacji.pl

Zbrojenie Betonu Architektonicznego

Obok plastyfikatorów popularnymi domieszkami do betonów architektonicznych są zbrojenia i zbrojenia rozproszone, czyli różnego rodzaju włókna poprawiające właściwości fizyczne betonu. Należą do nich włókna: stalowe, polimerowe, bazaltowe czy polipropylenowe.

Zalety stosowania włókien:

 • ograniczenie rys skurczowych w całej grubości przekroju
 • eliminacja powierzchniowego pękania plastycznego przez zwiększenie wytrzymałości betonu na rozciąganie
 • większa szczelność
 • większa mrozoodporność i ognioodporność (zapobiegają odpryskom betonu w trakcie pożaru)
 • większa wytrzymałość mechaniczna betonu, w tym na rozkruszanie i ścieranie oraz na korozję i zmęczenie
 • lepsza reakcja na obciążenia dynamiczne przez większy stopień pochłaniania energii
 • lepsza urabialność
 • jednorodność i mniejsza segregacja składników na etapie produkcji
 • w płytach fundamentowych, stropowych i podkładowych włókna zastępują tradycyjne stalowe siatki przeciwskurczowe. Są od nich znacznie efektywniejsze, bo rozproszone w całej grubości przekroju, a nie tylko skupione w strefie przypowierzchniowej
 • w niektórych przypadkach, po dokładnym przeliczeniu, zastosowanie włókien pozwala zmniejszyć grubość betonowego przekroju.

Formy i Funkcjonalność Betonu Architektonicznego

Beton architektoniczny jest materiałem niezwykle plastycznym, podatnym na formę, dzięki opisanemu zbrojeniu. Jest przy tym niezwykle funkcjonalny. Dzięki temu, przybiera postać od betonów konstrukcyjnych, formowanych w szalunkach, po płyty betonowepanele 3D z betonu architektonicznegodonice a nawet meble. Płyty z Betonu architektonicznego mogą być stosowane zarówno jako płyty betonowe ścienne, tarasowe a nawet podjazdowe. Sklep Centrum Betonu Architektonicznego, oferuje prefabrykaty z najlepszej jakości betonu architektonicznego w wielu formach, także tych wymienionych powyżej.

Produkty z betonu architektonicznego, należy w miarę możliwości chronić przed zabrudzeniami.  Starać się nie dopuszczać sytuacji pochlapania ich tłustą cieczą. Wszelkie zanieczyszczenia należy usuwać na bieżąco , gdyż pozostawienie ich może spowodować powstanie plam i odbarwień. Do czyszczenia nie wolno używać środków na bazie kwasów i silnych alkalii.

Trudne zabrudzenia z rdzy lub tłuszczu i plam olejowych, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia powierzchni betonu lepiej jest powierzyć profesjonalnej firmie czyszczącej, np. Centrum Usług Czyszczenia.

Pomimo tego, beton jest stosunkowo łatwy w utrzymaniu czystości, nadaje się do mycia hydrodynamicznego i z powodzeniem można zastosować na nim większość półprofesjonalnych środków czystości do betonu.

Beton architektoniczny nie jest odporny na zarysowania i uderzenia, w szczególności ostrymi przedmiotami. Produktów z betonu architektonicznego nie wolno przeciążać powyżej podanego maksymalnego obciążenia punktowego i równomiernego. Nie wolno również po nim skakać . Elementy należy umiejscawiać na równej powierzchni.

Użytkowanie w zimie.

Produkty z betonu architektonicznego są odporne na działania warunków atmosferycznych, w tym minusowych temperatur, co pozwala na użytkowanie ich na zewnątrz przez cały rok bez konieczności ich zabezpieczania. Do usuwania śniegu i lodu z betonu architektonicznego nie wolno używać środków odladzających oraz ostrych narzędzi.

Beton Architektoniczny bez wątpienia przeżywa swój największy rozkwit, który jeszcze się nie skończył. Jest to zasługa jego surowej pięknej formy, szlachetnego pochodzenia i dużej funkcjonalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *