Umowa na usługi remontowe – bezpieczeństwo inwestora
Porady

Umowa na usługi remontowe – bezpieczeństwo inwestora

Remont wymaga prac specjalistycznych, z którymi inwestor może sobie nie poradzić z braku wiedzy i doświadczenia w tematyce remonotowo-budowlanej. O wiele lepszym rozwiązaniem niż samodzielne przeprowadzenie remontu i radzenie się kolegów lub posiłkowanie się materiałami z internetu, jest wynajęcie ekipy remontowej. Przed rozpoczęciem prac trzeba zabezpieczyć swoje interesy umową na usługi remontowe.

Umowa gwarancją uczciwości

Umowa na usługi remontowe zabezpiecza interesy obu stron i jest podstawą do ewentualnego dochodzenia sporów w sądzie. Remont to w końcu kosztowa inwestycja. Ceny materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz koszty usług remontowych stale rosną. Zrozumiałe jest, że inwestor chce mieć pewność, że remont zostanie wykonany z należytą starannością i nie będzie musiał wykładać dodatkowych środków na poprawki po ekipie remontowej. Remont najlepiej powierzyć ekipie cieszącej się nienaganną opinią wśród internautów. Uczciwy i rzetelny wykonawca bez problemu podpisze umowę.  Powierzanie komuś pieniędzy bez umowy jest ryzykowne. Umowa na usługi remontowe powinna być sporządzona na piśmie  i zawierać, jak najwięcej szczegółów, które pomogą zabezpieczyć interes zleceniodawcy.

Umowa ustna, czy pisemna?

Według prawa nie ma obowiązku pisemnego zawierania umowy na usługi remontowe. Może ona przybrać formę ustną i też jest ważna. Jednak trzeba brać pod uwagę fakt, że w przypadku, jakichkolwiek niekorzystnych dla inwestora zdarzeń, które miały miejsce podczas remontu, znacznie trudniej dochodzić swoich praw od wykonawcy. Ważne jest, aby móc udowodnić, że taka umowa faktycznie została zawarta. W tym celu trzeba przedstawić faktury, pisemne wykazy poszczególnych robót, zdjęcia. W sporze z wykonawcą pomóc mogą zeznania świadków. Dlatego prawnicy, eksperci budowlani i właściciele firm remontowych rekomendują zawieranie pisemnej umowy na usługi budowlane, która jest podstawą do wyjaśniania wszelkich sporów.

Rozwiązanie umowy na usługi remontowe

Zdarzają się sytuacje, kiedy wykonawca opóźnia wykonanie prac remontowych do takiego stopnia, że ukończenie ich w terminie określonym w umowie jest mało realny lub wykonuje je wadliwie, w sposób sprzeczny z ustaleniami. Zgodnie z „Kodeksem Cywilnym”  zleceniodawca może odstąpić od umowy na usługi remontowe. Z umowy o prace remontowe możemy dochodzić swoich praw przed sądem. Jeżeli kwota  roszczenia nie przekracza  sumy 75 tys. zł , to sprawę rozpatruje sąd rejonowy, jeżeli jest to cena wyższa, to spór rozstrzyga sąd okręgowy. Przygotowując się do rozprawy, trzeba zebrać, jak najwięcej dokumentów związanych z remontem, np.: umowę, notatki, faktury, projekty, korespondencję mailową i SMS-y. Cennym materiałem dowodowym są zdjęcia lub film z prac, które ulegają zakryciu.

Korzystanie z usług ekipy remontowej najlepiej zabezpieczyć umową. Wykonawca dba wtedy o terminowość i jakość wykonywanych robót. Umowa zawiera najważniejsze informacje o stronach i zakresie zamówionych prac.

Więcej na: https://perfectspace.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *